Add Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Art. No. Price
AV 10

24 x 1.50
24 x 1.75
24 x 2.00
24 x 2.10
24 x 2.25
24 x 2.35
24 x 2.50

40-507, 47-507, 50-507, 54-507, 55-507, 57-507, 62-507, 57-520 Schraeder 40mm Standard 165 g 10421310 $7.88
SV 10

24 x 1.50
24 x 1.75
24 x 2.00
24 x 2.10
24 x 2.25
24 x 2.35
24 x 2.50

Presta 40mm Standard 165 g 10421313 $8.03
AV 10D

24 x 2.10
24 x 2.25
24 x 2.35
24 x 2.50
24 x 2.60
24 x 2.75
24 x 3.00

54-507, 57-507, 60-507, 62-507, 65-507, 70-507, 75-507 Schraeder 40mm Downhill 260 g 10420740 $14.52
Scroll to Top