Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10421310 AV 10

24 x 1.50
24 x 1.75
24 x 2.00
24 x 2.10
24 x 2.25
24 x 2.35
24 x 2.50

40-507, 47-507, 50-507, 54-507, 55-507, 57-507, 62-507, 57-520 Schraeder 40mm Standard 165 g $8.01
10421313 SV 10

24 x 1.50
24 x 1.75
24 x 2.00
24 x 2.10
24 x 2.25
24 x 2.35
24 x 2.50

Presta 40mm Standard 165 g $8.19
Scroll to Top