Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10400323 SV 19F

27.5x2.60
27.5x2.80
27.5x3.00
29 x 2.10
29 x 2.25
29 x 2.40
29 x 2.60
29 x 2.80
29 x 3.00

 

65-584, 70-584, 75-584, 54-622, 57-622, 60-622, 62-622, 65-622, 70-622, 75-622 Presta 40mm Standard 215 g $14.94
Scroll to Top