Add Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Art. No. Price
SV 6

20 x 1.10
20 x 0.90
20 x 1.35
20 x 1.40
20 x 1.50
20 x 1.00
20 x 1.25

 

23-406, 25-406, 28-406, 32-406, 35-406, 37-406, 40-406 Presta 40mm Standard 145 g 10413313 $7.70
AV 6

20 x 1 1/8
20 x 1 1/4
20 x 1.35
20 x 1 3/8
20 x 1.50

28-406, 32-406, 35-406, 37-406, 40-406 Schraeder 40mm Standard 95 g 10413310 $7.25
SV 6A

20 x 0.90 20 x 1.10 20 x 1.35 20 x 1 3/8 20 x 1.50

23-406, 25-406, 28-406, 32-406, 35-406, 37-406, 40-406 Presta 40mm Extra Light 65 g 10414393 $10.98
Scroll to Top