Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10400073 SV 21F

27.5 x 2.10 27.5 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 27.5 x 2.75 27.5 x 3.00

54-584, 57-584, 60-584, 62-584, 65-584, 70-584, 75-584 Presta 40mm Freeride 200 g $14.94
10400030 AV 21F

27.5 x 2.10 27.5 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 27.5 x 2.75 27.5 x 3.00

54-584, 57-584, 60-584, 62-584, 65-584, 70-584, 75-584 Schraeder 40mm Freeride 200 g $14.61
Scroll to Top