Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10430340 AV 19

28 x 1.50
28 x 1.60
28 x 1.75
28 x 2.00
28 x 2.35
28 x 1 1/2

50-584, 60-584, 40-622, 44-622, 50-622, 55-622, 57-622, 62-622, 40-635 Schraeder 40mm Standard 220 g $8.09
10430343 SV 19

28 x 1.50
28 x 1.60
28 x 1.75
28 x 2.00
28 x 2.35
28 x 1 1/2

50-584, 60-584, 40-622, 44-622, 50-622, 55-622, 57-622, 62-622, 40-635 Presta 40mm Standard 220 g $8.40
10430943 SV 19A

28 x 1.50
28 x 1.60
28 x 1.75
28 x 2.00
28 x 2.35

50-584, 60-584, 40-622, 44-622, 50-622, 55-622, 57-622, 62-622, 40-635 Presta 40mm Extra Light 140 g $11.97
Scroll to Top