Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10425790 AV 13F

26 x 2.10
26 x 2.25
26 x 2.35
26 x 2.50
26 x 2.60
26 x 2.75
26 x 3.00

54-559, 55-559, 57-559, 60-559, 62-559, 65-559, 70-559, 75-559 Schraeder 40mm Freeride 185 g $13.92
10425793 SV 13F

26 x 2.10
26 x 2.25
26 x 2.35
26 x 2.50
26 x 2.60
26 x 2.75
26 x 3.00

54-559, 55-559, 57-559, 60-559, 62-559, 65-559, 70-559, 75-559 Presta 40mm Freeride 185 g $14.16
Scroll to Top