Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10425340 AV 13

26 x 1.50
26 x 1.75
26 x 2.00
26 x 2.10
26 x 2.25
26 x 2.35
26 x 2.50

40-559, 47-559, 50-559, 54-559, 55-559, 57-559, 60-559, 62-559 Schraeder 40mm Standard 190 g $8.09
10425363 SV 13 extra long

26 x 1.50
26 x 1.75
26 x 2.00
26 x 2.10
26 x 2.25
26 x 2.35
26 x 2.50

40-559, 47-559, 50-559, 54-559, 55-559, 57-559, 60-559, 62-559 Presta 60mm Standard 190 g $10.63
10425343 SV 13

26 x 1.50 26 x 1.75 26 x 2.00 26 x 2.10 26 x 2.25 26 x 2.35 26 x 2.50

40-559, 47-559, 50-559, 54-559, 55-559, 57-559, 60-559, 62-559 Presta 40mm Standard 190 g $8.40
Scroll to Top