Add Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Art. No. Price
SV 12A

26 x 1.00
26 x 1.10
26 x 1 1/4
26 x 1.35
26 x 1.40
26 x 1.50

25-559, 28-559, 32-559, 35-559, 37-559, 40-559 Presta 40mm Standard 120 g 10432343 $7.80
AV 12A

26 x 1.00
26 x 1.10
26 x 1 1/4
26 x 1.35
26 x 1.40
26 x 1.50

25-559, 28-559, 32-559, 35-559, 37-559, 40-559 Schraeder 40mm Standard 120 g 10432340 $7.53
Scroll to Top